VÄLKOMMEN TILL EKONOMISKA FÖRENINGEN KÅRHOLMEN!

Kårholmen är en ö i Göteborgs södra skärgård. Ön ligger mellan Donsö i norr, Sjumansholmen i väster och Vrångö i öster. Öns bebyggda historia inleddes 1933 då föreningen Arbetarna till havet tecknade ett arrendekontrakt på ön.

1972 köptes ön loss av föreningen som nu ombildats till Ekonomiska Föreningen Kårholmen, en förening som ägs av medlemmarna.

På ön har medlemmarna uppfört totalt 84 fritidshus. Ön är ett sommarparadis med en privat karaktär för det boende på ön.

Man kommer till Kårholmen med Styrsöbolagets båtar. Tidtabell finns på www.styrsobolaget.se

om

Kårholmen

 

Kårholmen är en mindre ö i Göteborgs södra skärgård. Ön ligger mellan Donsö i norr, Sjumansholmen i väster och Vrångö i öster. Ön är nästan helt bebyggd med ett drygt 80-tal sommarstugor.

Ön bebyggda historia inleddes på 1930-talet. Den 7 maj 1933 hyrde tjugo personer en motorbåt, bildade föreningen Arbetarna till havet och besökte Kårholmen. Man sammanträffade sedan med dåvarande arrendatorn August Viberg. Denne tillät föreningen att ta ön i besittning under tio år fram till 1943. Fler medlemmar värvades genom annonser i Arbetar-Tidningen,Sveriges kommunistiska partis tidning i Göteborg. Medlemmarna var fattiga arbetare och man byggde efterhand som man kom över, mest begagnat, virke. Efter tio år hade man ändå byggt 71 hus. Till sist blev det totalt 84.

1972 köptes ön av föreningen för en halv miljon kronor. Varje medlem bidrog med 6000 kronor. Föreningen hyr ut tomterna till medlemmarna. Husen går i arv mellan generationerna eller säljs numera till marknadsvärde.

Källa: Wikipedia


Ekonomiska Föreningen Kårholmen kontaktas via e-post: info@karholmen.se.

Ekonomiska Föreningen Kårholmen
Org.nr: 757200-0458
Bankgiro: 5621-6328.

Adress: Ekonomiska Föreningen Kårholmen
c/o Ann Orshammar
Långedragsvägen 142
426 74  Västra Frölunda